MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

22.09.2020 18:00

Zveme všechny členy Tenisového klubu Čáslav na mimořádnou členskou schůzi, která se koná v úterý 22. září 2020 od 18:00 hod. v klubovně tenisového klubu na adrese Čáslav, Vodranty 1999.

Program schůze:

1) Úprava stanov pro účely řízení před spolkovým rejstříkem
2) Potvrzení funkcí členů výkonného výboru pro účely řízení před spolkovým rejstříkem

Výkonný výbor TK Čáslav