Historie klubu

     Na základě pravidel římských her, při kterých se již v antických dobách provozovala hra podobná tenisu, vytvořil Angličan Walter Clopton Wingfield v roce 1874 hru nazvanou "Tennis". V roce 1888 vznikla v Anglii ve Wimbledonu "The Lawn Tennis Association - Asociace tenisu na trávě", která dále určovala směr vývoje a pravidla hry.

     Přesné datum, kdy se dostal tenis do Čáslavi není známé, ale drobné indicie naznačují, že to bylo koncem 19. století. V místech okolo dnešní Husovy ulice, kde ještě v nedávné době stála zvláštní škola, se nacházel městský hřbitov. Tam bylo vybudováno první tenisové hřiště. Dvorce nebyly nijak zvlášť upravovány a hrálo se bez určených pravidel.

     Změna nastala v roce 1901 zřízením tenisových dvorců v Havelkově zahradě. Ta se nacházela v místech dnešní prodejny BILLA. Tenisté dostali od města prostor do pronájmu, ale po několika letech jim byla smlouva vypovězena a zájemci o bílý sport se museli stěhovat zpět na dřívější hřbitov.

     V roce 1912, z důvodu výstavby soudní budovy, se musel tenisový oddíl stěhovat znovu, tentokrát na hřiště za kasárny Prokopa Holého, zhruba v místech dnešní ulice V Břízkách. Zde tenisté zůstali až do začátku I. světové války. Po jejím skončení začal tenisový klub vzkvétat a velmi záhy se objevila i první dřevěná tenisová klubovna.

     Ve druhé polovině 20. let minulého století se tenisté museli opět přemístit, tentokrát již do Vodrant. Tehdejším předsedou tenisového klubu byl Ing. Dr. Pavel Pick, který se aktivně podílel na rozvoji čáslavského lesoparku, včetně výstavby městského koupaliště. Díky němu vznikly již v roce 1929 tenisové dvorce i zděný pavilon, který slouží tenistům jako klubovna a šatna do současnosti.