Poplatky

Hrací poplatky pro rok 2022

Jednotlivec 1000,- Kč + 14 brigádnických hodin muži
+ 7 brigádnických hodin ženy
2 rodinní příslušníci 1300,- Kč + 20 brigádnických hodin
3 rodinní příslušníci 1500,- Kč + 25 brigádnických hodin
Děti 4 - 15 let 500,- Kč + 4 brigádnické hodiny
Studenti 15 - 25 let 500,- Kč + 8 brigádnických hodin
Důchodci 500,- Kč + 4 brigádnické hodiny

 

Polovinu brigádnických hodin je nutno odpracovat do 15. června, zbytek do 31. října

V případě neodpracování brigádnických hodin je každá hodina účtována částkou 200,- Kč.

Má-li hráč zaplacenou roční permanentku má nárok na sezónní pronájem skříňky za poplatek 100,- Kč.

 

Doplňující informace

Hodinový poplatek za použití dvorce v letní sezóně je 150,- Kč (platí se vždy předem).

Hodinový poplatek za použití dvorce v zimní sezóně (hala) je 350,- Kč (platí se vždy předem).

Hrací hodina je 60 minut a zahrnuje i čas na úpravu povrchu dvorce před i po hře. Možnost překročení pouze po dohodě, přičemž je dále účtována každá další započatá půlhodina.

Maximální hrací doba je 90 minut. Tuto dobu je možné prodloužit pouze v případě, že nebudou další zájemci o hru.

 

Bez zaplacení roční permanentky nebo hodinového hracího poplatku je vstup na hrací dvorec přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být udělena jednorázová pokuta ve výši 1000,- Kč. Tyto přestupky řeší Městská policie Čáslav nebo Policie ČR.

 

Hráči jsou povinni řídit se v areálu TK Čáslav vyvěšenými pokyny pro hru a údržbu dvorců. Tato povinnost platí i pro tréninkovou stěnu.

 

Rezervace u správce na tel.: 603 829 439