Poplatky

Hrací poplatky pro rok 2022

Dospělí muži 1000,- Kč + bourání + stavění haly + 3 brigádnické hodiny
+ bourání nebo stavění haly + 8 brigádnických hodin
+ 15 brigádnických hodin
Dospělé ženy 500,- Kč + obsluha a úklid při stavění haly
+ úklid a čištění dvorců (6 brigádnických hodin)
2 rodinní příslušníci 1300,- Kč + 20 brigádnických hodin
3 rodinní příslušníci 1500,- Kč + 24 brigádnických hodin
4 rodinní příslušníci 1800,- Kč + 28 brigádnických hodin
Děti 4 - 15 let 500,- Kč + 3 brigádnické hodiny (možnost odpracování brigádnických hodin dospělým členem)
Studenti 15 - 24 let 500,- Kč + bourání + stavění haly + 2 brigádnické hodiny
+ bourání nebo stavění haly + 4 brigádnické hodiny
+ 10 brigádnických hodin
Důchodci 500,- Kč + bourání nebo stavění haly
+ 5 brigádnických hodin

 

Podmínkou hraní je zaplacení členského příspěvku a odpracování brigádnických hodin! Bez výjimek!

2/3 brigádnických hodin je nutno odpracovat do začátku hracího období, cca do 20. června, zbytek do 31. října

V případě neodpracování brigádnických hodin je každá hodina účtována částkou 200,- Kč.

V případě neodpracování brigádnických hodin za předešlé období je každá hodina účtována částkou 300,- Kč.

Má-li hráč zaplacenou roční permanentku má nárok na sezónní pronájem skříňky za poplatek 100,- Kč.

 

Doplňující informace

Hodinový poplatek za použití dvorce v letní sezóně je 200,- Kč (platí se vždy předem).

Hodinový poplatek za použití dvorce v zimní sezóně (hala) je 450,- Kč (platí se vždy předem).

Hrací hodina je 60 minut a zahrnuje i čas na úpravu povrchu dvorce před i po hře. Možnost překročení pouze po dohodě, přičemž je dále účtována každá další započatá půlhodina.

Maximální hrací doba je 90 minut. Tuto dobu je možné prodloužit pouze v případě, že nebudou další zájemci o hru.

 

Bez zaplacení roční permanentky nebo hodinového hracího poplatku je vstup na hrací dvorec přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být udělena jednorázová pokuta ve výši 1000,- Kč. Tyto přestupky řeší Městská policie Čáslav nebo Policie ČR.

 

Hráči jsou povinni se řídit v areálu TK Čáslav vyvěšenými pokyny pro hru a údržbu dvorců. Tato povinnost platí i pro tréninkovou stěnu.

 

Rezervace u správce na tel.: 603 829 439