Novinky

Mimořádná členská schůze

01.11.2020 15:11

Na mimořádné členské schůzi dne 22. 9. 2020 byly schváleny nové stanovy našeho klubu, které jsou v souladu s platným Občanským zákoníkem. Také byli potvrzeni ve svých funkcích stávající členové výkonného výboru.

Dne 1. 11. 2020 byl pak do spolkového rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3114 zapsán

1) nový název našeho klubu a to "Tenisový klub Čáslav, z.s."
2) účel spolku
3) nejvyšší orgán spolku
4) členové výkonného výboru
5) způsob jednání

to vše v souladu s novými stanovami klubu schválenými dne 22. 9. 2020. Tímto byl potvrzen nový právní status našeho klubu, což je mimo jiné i podmínkou pro případné čerpání dotací z tenisového svazu.

Stavba tenisové haly

17.10.2020 08:00

V sobotu 17.10.2020 od 8:00 proběhne stavba tenisové haly. Občerstvení je zajištěno. Zveme všechny členy Tenisového klubu Čáslav, rodiče dětí a tenisové nadšence ...

Tenisový turnaj mládeže

26.09.2020 09:00

Výbor Tenisového klubu Čáslav pořádá pro své členy z řad mládeže TENISOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE.

V sobotu 26. září 2020 od 9:00 hod. v tenisovém areálu TK Čáslav, Vodranty.
Na turnaj se může přihlásit každý člen TK Čáslav z řad mládeže.
Turnaj bude rozdělen do skupin podle věkových kategorií:
5 - 9 let
10 - 13 let
14 - 18 let
Ve skupinách se bude hrát systémem "každý s každým "na 1 set. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplomy a ceny.
"Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se."

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

22.09.2020 18:00

Zveme všechny členy Tenisového klubu Čáslav na mimořádnou členskou schůzi, která se koná v úterý 22. září 2020 od 18:00 hod. v klubovně tenisového klubu na adrese Čáslav, Vodranty 1999.

Program schůze:

1) Úprava stanov pro účely řízení před spolkovým rejstříkem
2) Potvrzení funkcí členů výkonného výboru pro účely řízení před spolkovým rejstříkem

Výkonný výbor TK Čáslav

Facebookové zpravodajství

02.05.2020 21:19

Vážení příznivci čáslavského tenisu! Nově můžete sledovat aktuální dění v našem klubu i na našich facebookových stránkách. Náš Facebook můžete navštívit klepnutím na nápis v hlavním menu, popřípadě nabízíme přímý odkaz zde.

Poděkování

25.04.2020 22:46

Rádi bychom poděkovali všem brigádníkům za pomoc při bourání haly dne 25.4.2020. Doufejme, že se při stavbě haly koncem října všichni ve zdraví opět sejdeme. Snad to bude již bez roušek a brigáda proběhne i s tradičním občerstvením.

Výbor TK Čáslav.

Bourání haly

25.04.2020 08:00

V SOBOTU 25.4.2020 proběhne od 8:00 bourání haly. Všichni, kteří mohou přijít, nechť se nahlásí panu Jaroslavu Frýbovi (603 829 439) a vezmou si s sebou roušky. Děkujeme.

Výbor TK

Výroční členská schůze

04.03.2020 18:00

Vážení příznivci čáslavského tenisu,

výbor TK Čáslav Vás zve na výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 4. 3. 2020 od 18:00 hod. ve VIP salonku fotbalového klubu. Hlavním bodem programu bude volba výboru TK na další 4 roky. Po ukončení schůze je zamluvená restaurace Na Hřišti s občerstvením :-).

Výbor TK Čáslav

STAVBA HALY

26.10.2019 08:00

V sobotu 26.10.2019 od 8:00 proběhne stavba tenisové haly. Občerstvení je zajištěno. Tato výzva je určená dospělým členům TK a rodičům dětí.

Bourání haly

09.03.2019 15:56

V SOBOTU 6.4.2019 proběhne bourání haly. Tímto oznamujeme všem členům, kteří mají zájem o odpracování části brigádnických hodin na rok 2019, že začátek je v 8.00 hod. Občerstvení zajištěno.


Výbor TK

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>